VinEco có gì?

Những nhóm sản phẩm chúng tôi phân phối và hợp tác

Đồng hành nông nghiệp Việt

Bạn có sản phẩm muốn cung cấp cho VinEco? Hoặc bạn muốn trở thành đôi tác phân phối sản phẩm nông sản sạch của VinEco?

Nông Trường

Hệ thống nông trường của VinEco nằm tại những vùng có khí hậu và thổ nhưỡng được thiên nhiên ưu đãi với chất lượng nông sản thuộc top đầu cả nước.

Hàng năm hệ thống nông trường này luôn được chăm sóc để đảm bảo cung ứng ra thị trường những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế để phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.

Đối tác