VinEco và hành trình 3 năm cùng hàng triệu gia đình Việt “Ăn sạch Sống xanh”

19/10/2018

VinEco và hành trình 3 năm cùng hàng triệu gia đình Việt “Ăn sạch Sống xanh”

14 Nông trường trên cả nước, hơn 800 Hợp tác xã liên kết, trên 250 Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ, và Phó Giáo sư ngành Nông nghiệp cùng hàng nghìn lao động địa phương, 3.000 ha diện tích sản xuất, gần 3.000 tấn nông sản tiêu thụ mỗi tháng… là các thành tựu ấn tượng của VinEco sau 3 năm hình thành và phát triển.