Nông trường

Hệ thống nông trường của Vineco nằm tại những vùng có khí hậu và thổ nhưỡng được thiên nhiên ưu đãi với chất lượng nông sản thuộc top đầu cả nước.

Hàng năm hệ thống nông trường này luôn được chăm sóc để đảm bảo cung ứng ra thị trường những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế để phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.