Thông tin liên hệ

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Xã Hồng Thái Tây, Huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh 981611911 info@wineco.masangroup.com