Thông tin tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng nào

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng tại VInEco mà bạn cần biết

Quy trình thực tập cho sinh viên

VinEco luôn đặt niềm tin sẽ tuyển dụng được nhân sự tài năng. Chúng tôi luôn có những chương trình đào tạo, hướng nghiệp cho sinh viên. Đồng thời hỗ trợ các bạn hết mức trong quá trình học việc, sự trưởng thành trong công việc và tinh thần tự hào vì được học tập và làm việc tại VinEco. Ngoài ra, sinh viên còn được tham gia các khóa đào tạo như: Teambuilding,... Các bạn sẽ được trải nghiệm và tiếp xúc với văn hóa VinEco